ENERGIA ZO SLNKA

EZOS-ENERGIA ZO SLNKA

Zelená domácnostiam II pokračuje!!!

Využite s nami podporu na systém aj v roku 2020.

Mám záujem
kontakt

Pomôžeme Vám objaviť nový rozmer energie!


Zelenú energiu, keď Vám budúcnosť našej planéty a Vaších detí nie je ľahostajná!


Vaša dobrá investícia!!!


Je veľa možností ako investovať svoje peniaze. Väčšinou je investícia spojená s poskytnutím svojich peňazí niekomu inému, či sa už jedná o uloženie peňazí v banke, poisťovni, investičnej spoločnosti, dôchodkovej spoločnosti...
S možným rizikom je v priamej úmere aj poskytnutý úrok alebo výnos.Je vhodné, keď je riziko správne rozložené, najlepšie medzi viaceré spoločnosti a ešte lepšie do viacerých oblastí.Veľmi zaujímavou a hlavne bezpečnou oblasťou na investovanie sa stáva úspora energie alebo jej využitie z obnoviteľných zdrojov. Stály rast cien energií, klesajúce úroky v bankách a neisté výnosy investičných spoločností zaraďujú do popredia investovať svoje peniaze do zariadení, ktoré dokážu ušetriť výdavky.

Výhody takto investovaných peňazí sú:

Jedným zo zariadení, ktoré spĺňa vyššie uvedené výhody, sú aj slnečné kolektory a fotovoltaické (fotovoltické) systémy. Poskytovaný bonus na solárne systémy skracuje návratnosť takto vložených peňazí vo väčšine prípadov na polovicu.
Veľa slnečných dní vo Vašom živote Vám praje firma EZOS!

Dotácie - Zelená domácnostiam IIPrvé poukážky z projektu Zelená domácnostiam II vydá SIEA v marci 2019


Národný projekt Zelená domácnostiam II bol schválený. O prvé poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie môžu domácnosti v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja požiadať už od marca 2019.


V pilotnom projekte Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bolo od roku 2015 podporených 18 501 inštalácií. Nový projekt plynulo nadväzuje na prvý projekt, v pokračovaní bude do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja ďalších 21-tisíc inštalácií. V roku 2019 sú naplánované kolá na vydávanie poukážok s alokovanou čiastkou minimálne 12,1 milióna €. Kolá budú vyhlasované častejšie, pravidelne a samostatne pre každé zo štyroch podporovaných zariadení.

Žiadosti bude možné rovnako ako v minulosti vyplniť elektronicky v ohlásených termínoch vždy v utorok o 15. h. Podľa zverejneného harmonogramu je prvé kolo vyhlásené 19. marca 2019 so sumou 800 000 € určenou pre slnečné kolektory. V týždňových intervaloch nasledujú prvé kolá pre fotovoltické panely, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu s rovnakou sumou.
Do septembra 2019 je plánované vyhlásiť spolu 20 kôl. Pre každé zo štyroch zariadení je vyhradených päť samostatných termínov. Vyčlenenie samostatných rozpočtov pre jednotlivé druhy zariadení je prípravou na využívanie zásobníka, ktorý je naplánovaný otvoriť po úprave informačného systému na vydávanie poukážok koncom roka 2019.

V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia.
Podľa zverejnených všeobecných podmienok sa mení spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok a platia nové sadzby podpory. Maximálne bude môcť rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory a 1 500 € pri fotovoltických systémoch.

Najnovšie informácie sú zverejnené samozrejme aj na našich stránkach, aby sme Vám poskytli vždy aktuálne informácie.

Dozvedieť sa viac

Systémy v našej ponuke


Stále sa znižujúce ceny fotovoltaických panelov ponúkajú veľmizaujímavé a jednoduché riešenia. Použitie na ohrev pitnej a úžitkovej vody (TÚV) predbehlo dlho používané termické kolektory. Či sa už jedná o ploché kolektory alebo trubicové kolektory, spojili sa kladné vlastnosti oboch v jednom.


Monitoring spotreby elektrickej energie

Zariadenie je vyvíjané prioritne pre optimalizáciu návrhu On-Grid a hybridných fotovoltaických (fotovoltických) systémov, z dôvodu návrhu systému na mieru, presne pre Vás. Prehľad celodennej aj dlhodobej spotreby elektrickej energie je nevyhnutný pre optimálny návrh.

Monitoring spotreby

Realizácie

viac než 150 zrealizovaných projektov.

Fotovoltaický (fotovoltický) systém Vám navrhneme na mieru, presne podľa Vašich požiadaviek. Máme bohaté 15 ročné skúseností a už viac než 150 zrealizovaných projektov. Po skontaktovaní našej firmy, či už formou vyplneného dotazníka, mailom alebo telefonicky, Vás radi navštívime a navrhneme spolu s Vami to najlepšie riešenie práve pre Vás.

© 2004-2019 EZOS