ENERGIA ZO SLNKA

EZOS-ENERGIA ZO SLNKA

Zelená domácnostiam II pokračuje!!!

Využite s nami podporu na systém aj v roku 2019.

Mám záujem
kontakt

Vaša dobrá investícia!!!


Je veľa možností ako investovať svoje peniaze. Väčšinou je investícia spojená s poskytnutím svojich peňazí niekomu inému, či sa už jedná o uloženie peňazí v banke, poisťovni, investičnej spoločnosti, dôchodkovej spoločnosti...
S možným rizikom je v priamej úmere aj poskytnutý úrok alebo výnos.Je vhodné, keď je riziko správne rozložené, najlepšie medzi viaceré spoločnosti a ešte lepšie do viacerých oblastí.Veľmi zaujímavou a hlavne bezpečnou oblasťou na investovanie sa stáva úspora energie alebo jej využitie z obnoviteľných zdrojov. Stály rast cien energií, klesajúce úroky v bankách a neisté výnosy investičných spoločností zaraďujú do popredia investovať svoje peniaze do zariadení, ktoré dokážu ušetriť výdavky.

Výhody takto investovaných peňazí sú:

Jedným zo zariadení, ktoré spĺňa vyššie uvedené výhody, sú aj slnečné kolektory a fotovoltaické (fotovoltické) systémy. Poskytovaný bonus na solárne systémy skracuje návratnosť takto vložených peňazí vo väčšine prípadov na polovicu.
Veľa slnečných dní vo Vašom živote Vám praje firma EZOS!

Dotácie - Zelená domácnostiam IIUž v prvom štvrť roku 2019 by mali mať slovenské domácnosti možnosť opäť získať príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie v rámci projektu Zelená domácnostiam II. Na projekt Zelená domácnostiam II je do roku 2023 vyčlenených 48 miliónov €.


V projekte Zelená domácnostiam II, by sa malo začať už v jarnom období. Z počiatku by mali byť poukážky vydávané prostredníctvom jednotlivých kôl tak ako v minulosti. Keď bude k dispozícii upravený informačný systém na vydávanie poukážok, prejdeme na nový spôsob so zásobníkom žiadostí, ktorý umožní, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Túto správu uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Velická v reakcii na vyzvanie na predloženie národného projektu, ktoré bolo zverejnené 14. decembra 2018.
Od roku 2019 sa budú samostatne vyhlasovať jednotlivé kolá pre podporované druhy zariadení. Do roku 2023 by v rámci projektu malo pribudnúť ďalších 25-tisíc inštalácii, čo predstavuje 140MW inštalovaného výkonu. Znovu bude môcť poukážka pokryť až 50 % oprávnených výdavkov spojených so zrealizovaným projektom vrátane montáže. Inštalácia projektu musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Veľkou zmenou týkajúcou sa fotovoltických zariadení je zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií, ale samotné batérie budú naďalej oprávneným výdavkom. Sadzby podpory sa zmenia tak, aby sa mohli naplniť merateľné ukazovatele pokračovania projektu.
Konkrétne sadzby podpory budú uvedené v nových všeobecných podmienkach národného projektu, ktoré SIEA zverejní spolu s harmonogramom plánovaných kôl po schválení projektu na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. A samozrejme aj na našich stránkach, aby sme Vám poskytli vždy aktuálne informácie.

Dozvedieť sa viac

Systémy v našej ponuke


Stále sa znižujúce ceny fotovoltaických panelov ponúkajú veľmizaujímavé a jednoduché riešenia.Použitie na ohrev pitnej a úžitkovej vody (TÚV) predbehlo dlho používané termické kolektory. Či sa už jedná o ploché kolektory alebo trubicové kolektory, spojili sa kladné vlastnosti oboch v jednom.


Monitoring spotreby elektrickej energie

Pripravujeme pre Vás!

Zariadenie je vyvíjané prioritne pre optimalizáciu návrhu On-Grid a hybridných fotovoltaických (fotovoltických) systémov, z dôvodu návrhu systému na mieru, presne pre Vás. Prehľad celodennej aj dlhodobej spotreby elektrickej energie je nevyhnutný pre optimálny návrh.

Realizácie

viac než 150 zrealizovaných projektov.

Fotovoltaický (fotovoltický) systém Vám navrhneme na mieru, presne podľa Vašich požiadaviek. Máme bohaté 15 ročné skúseností a už viac než 150 zrealizovaných projektov. Po skontaktovaní našej firmy, či už formou vyplneného dotazníka, mailom alebo telefonicky, Vás radi navštíme a navrhneme spolu s Vami to najlepšie riešenie práve pre Vás.

© 2004-2019 EZOS