ENERGIA ZO SLNKA

EZOS-ENERGIA ZO SLNKA

Zelená domácnostiam II pokračuje!!!

Využite s nami podporu na systém aj v roku 2021.

Mám záujem
kontakt

Pomôžeme Vám objaviť nový rozmer energie!


Zelenú energiu, keď nám budúcnosť našej planéty a naších detí nie je ľahostajná!


Vaša dobrá investícia!!!


Je veľa možností ako investovať svoje peniaze. Väčšinou je investícia spojená s poskytnutím svojich peňazí niekomu inému, či sa už jedná o uloženie peňazí v banke, poisťovni, investičnej spoločnosti, dôchodkovej spoločnosti...
S možným rizikom je v priamej úmere aj poskytnutý úrok alebo výnos.Je vhodné, keď je riziko správne rozložené, najlepšie medzi viaceré spoločnosti a ešte lepšie do viacerých oblastí.Veľmi zaujímavou a hlavne bezpečnou oblasťou na investovanie sa stáva úspora energie alebo jej využitie z obnoviteľných zdrojov. Stály rast cien energií, klesajúce úroky v bankách a neisté výnosy investičných spoločností zaraďujú do popredia investovať svoje peniaze do zariadení, ktoré dokážu ušetriť výdavky.

Výhody takto investovaných peňazí sú:

Jedným zo zariadení, ktoré spĺňa vyššie uvedené výhody, sú aj slnečné kolektory a fotovoltaické (fotovoltické) systémy. Poskytovaný bonus na solárne systémy skracuje návratnosť takto vložených peňazí vo väčšine prípadov na polovicu.
Veľa slnečných dní vo Vašom živote Vám praje firma EZOS!

Dotácie - Zelená domácnostiam IIProjekt Zelená domácnostiam II pokračuje aj v roku 2020

V pilotnom projekte Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bolo od roku 2015 podporených 18 501 inštalácií. Nový projekt plynulo nadväzuje na prvý projekt, v pokračovaní bude do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja ďalších 21-tisíc inštalácií. V roku 2019 sú naplánované kolá na vydávanie poukážok s alokovanou čiastkou minimálne 12,1 milióna €. Kolá budú vyhlasované častejšie, pravidelne a samostatne pre každé zo štyroch podporovaných zariadení.

V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia.
Podľa zverejnených všeobecných podmienok sa mení spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok a platia nové sadzby podpory. Maximálne bude môcť rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory a 1 500 € pri fotovoltických systémoch.


Zásobníky Zelenej domácnostiam II začne SIEA otvárať v polovici júna

O poukážky z projektu Zelená domácnostiam II môžu od júna žiadať domácnosti, ktoré chcú zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie inštalovať tento rok. Novinkou je otvorenie zásobníkov a možnosť upravovať žiadosť až do vydania poukážky.

Napriek obmedzeniam súvisiacim s ochorením Covid-19 plánuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v tomto roku vydať poukážky v rovnakom objeme ako vlani. Vyššiu dostupnosť európskej podpory zabezpečí inovovaný informačný systém so zásobníkmi. Otvorenie zásobníkov domácnostiam zjednoduší podávanie žiadostí, zhotoviteľom pomôže pri plánovaní inštalácií a SIEA umožní plynulejšie vydávanie poukážok.

„Podávať žiadosti bude možné dovtedy, kým sa naplnia zásobníky na tento rok.,“ uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Podľa zverejneného harmonogramu plánuje SIEA otvoriť 29. júna 2020 o 15. hodine prijímanie žiadostí pre fotovoltické systémy. Aktualizované podmienky projektu sú zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Každá zaregistrovaná žiadosť bude ihneď po potvrdení záujmu zaradená do zásobníka pre daný druh zariadenia, kde bude čakať na vydanie poukážky. Počas tohto obdobia môže domácnosť sledovať poradie a žiadosť upravovať s výnimkou miesta inštalácie, druhu žiadaného zariadenia a e-mailovej adresy. Na zadanú e-mailovú adresu budú zasielané správy s aktívnym odkazom na potvrdenie záujmu, ale napríklad aj heslo na úpravu žiadosti čakajúcej v zásobníku. Preto je dôležité, aby k adrese mala domácnosť prístup.

Prvé poukážky budú vydané už na druhý deň od otvorenia zásobníkov po 11. hodine. Ďalšie poukážky informačný systém vydá vtedy, keď bude doručený a vybavený dostatočný počet žiadostí o preplatenie poukážok pre daný druh zariadenia. Vydávanie nových poukážok priamo závisí od pripravenosti domácností a zhotoviteľov zariadenie v lehote nainštalovať a predložiť kompletné dokumenty k žiadosti o preplatenie poukážky. Žiadosti o preplatenie SIEA naďalej vybavuje priebežne.

Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

Najnovšie informácie sú zverejnené samozrejme aj na našich stránkach, aby sme Vám poskytli vždy aktuálne informácie.

Dozvedieť sa viac

Systémy v našej ponuke


Stále sa znižujúce ceny fotovoltaických panelov ponúkajú veľmizaujímavé a jednoduché riešenia. Použitie na ohrev pitnej a úžitkovej vody (TÚV) predbehlo dlho používané termické kolektory. Či sa už jedná o ploché kolektory alebo trubicové kolektory, spojili sa kladné vlastnosti oboch v jednom.


Realizácie

viac než 200 zrealizovaných projektov.

Fotovoltaický (fotovoltický) systém Vám navrhneme na mieru, presne podľa Vašich požiadaviek. Máme bohaté 17 ročné skúseností a už viac než 200 zrealizovaných projektov. Po skontaktovaní našej firmy, či už formou vyplneného dotazníka, mailom alebo telefonicky, Vás radi navštívime a navrhneme spolu s Vami to najlepšie riešenie práve pre Vás.

© 2004-2021 EZOS