AJ ZAJTRA BUDE HRIAŤ ZADARMO !!!
ÚVOD

KOLEKTORY

FOTOVOLTAIKA

REALIZÁCIE

DOTAZNÍK

NÁVRATNOSŤ

CENY

DOTÁCIE BONUS
PROGRAMY

KONTAKT


Vaša dobrá             investícia!!!        

 

Je veľa možností ako investovať svoje peniaze. Väčšinou je investícia spojená

s poskytnutím  svojich  peňazí  niekomu  inému, či sa už jedná o uloženie peňazí

v banke, poisťovni, investičnej spoločnosti, dôchodkovej spoločnosti...

S možným rizikom je v priamej úmere aj poskytnutý úrok alebo výnos.

Je vhodné, keď je riziko správne rozložené, najlepšie medzi viaceré spoločnosti

a ešte lepšie do viacerých oblastí.

Veľmi zaujímavou a hlavne bezpečnou oblasťou na investovanie sa stáva úspora energie

alebo jej využitie z obnoviteľných zdrojov. Stály rast cien energií, klesajúce úroky

v bankách a neisté výnosy investičných spoločností zaraďujú do popredia investovať

svoje peniaze do zariadení, ktoré dokážu ušetriť výdavky.

Výhody takto investovaných peňazí sú:

- svoje peniaze mám uložené doma v hodnotnom zariadení (bezpečnosť)    

- toto zariadenie dokáže znížiť výdavky (návratnosť investície + zisk)

- zisk je možné použiť bez obmedzenia (auto, dom, dovolenka, dôchodok ...)

- zníženie závislosti od monopolného dodávateľa ...

Jedným zo zariadení, ktoré spĺňa vyššie uvedené výhody, sú aj

 slnečné kolektory a fotovoltaické systémy.

Poskytovaný bonus na solárne systémy skracuje návratnosť takto vložených peňazí

vo väčšine prípadov na polovicu.

S montážou solárnych systémov sa zaoberáme od roku 2004.

Máte možnosť využiť 12rokov skúseností.

Veľa slnečných dní  vo Vašom živote Vám praje firma-EZOS-        

ENERGIA ZO SLNKAVyplňte dotazník  a s poskytnutím podpory Vám pomôžeme.

NESEBAR Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ!