ENERGIA ZO S LNKA

Off-Grid fotovoltický (fotovoltaický) systém

(Ostrovná fotovoltická elektráreň)

Malé ostrovné Off-Grid fotovoltické (fotovoltaické) zdroje energie (elektrárne), ktoré sú určené pre chaty a všade tam, kde nie je dostupná elektrická distribučná sieť. Princíp využitia elektrickej energie spočíva v tom, že spotreba elektrickej energie je prioritne uspokojovaná z fotovoltickej (fotovoltaickej) elektrárne a batérii. Systém je vhodné doplniť elektrickou centrálou na fosílne palivo, ktorá je automaticky zopnutá pri nízkom stave batérii. Po následnom dobití batérii na predvolenú hodnotu je centrála vypnutá. Elektrickú energiu následne dodáva Off-Grid FV zdroj energie. Centrála je aktivovaná iba pri nedostatku slnečnej energie, aj to iba na dobu nevyhnutnú, čo šetrí nemalé finančné prostriedky. Cieľom návrhu je, aby koncový zákazník pri využívaní systému mal komfort ako pri využívaní elektrickej energie z distribučnej siete.

Off-Grid

Špecifikácia a vlastnosti:

 • Off-Grid je takzvaný ostrovný systém, ktorý nemusí byť alebo nie je pripojený do distribučnej siete,
 • zdroj energie fotovoltaické (fotovoltické) články s možnou podporou centrály s autoštartom,
 • energia sa uskladňuje do batérii alebo ihneď spotrebováva,
 • využitie je všade tam, kde sa nie je možné pripojiť na distribučnú sieť (chaty, objekty v odľahlých oblastiach, čerpadlá),
 • elektrický rozvod je trvalo oddelený od distribučnej siete,
 • pri návrhu je dôležité poznať spotrebu v priebehu dňa a roka,
 • zabezpečuje úplnú nezávislosť od distribučnej siete,
 • nevyžaduje povolenie na pripojenie do distribučnej siete,
 • autonómny systém,
 • montáž na kľúč.

Systém sa skladá z týchto základných komponetov:

 • fotovoltaické (fotovoltické) panely,
 • montážne konštrukcie + kabeláž,
 • Off-Grid striedač (mení jednosmerné napätie z FV panelov na striedavé),
 • batérie,
 • elektrocetrála,
 • ochrany AC/DC.

Fotovoltaický (fotovoltický) systém Vám navrhneme na mieru, presne podľa Vašich požiadaviek. Máme bohaté 18 ročné skúsenosti a už viac než 220 zrealizovaných projektov. Po skontaktovaní nás, či už formou vyplneného dotazníka, mailom alebo telefonicky, Vás radi navštívime a navrhneme spolu s Vami to najlepšie riešenie práve pre Vás.

© 2004-2022 EZOS