AJ ZAJTRA BUDE HRIAŤ ZADARMO !!!

<
ÚVOD
KOLEKTORY
FOTOVOLTAIKA
REALIZÁCIE
DOTAZNÍK
NÁVRATNOSŤ
CENY
DOTÁCIE
KONTAKT

Fotovoltaické panely
...stále sa znižujúce ceny fotovoltaických panelov ponúkajú veľmi zaujímavé a jednoduché riešenia.
Použitie na  ohrev pitnej vody predbehlo dlho používané termické kolektory. Či sa už jedná o ploché kolektory
alebo  trubicové kolektory.
Spojili sa kladné vlastnosti oboch v jednom.
Fotovoltaickým panelom nevadí zima a naviac majú ešte lepší výkon.
Hocikedy sa dajú vypnúť.
V systémoch z fotovoltaických panelov nie sú žiadne pohyblivé časti.
Nič sa neopotrebuje .
Fotovoltaické systémy nepotrebujú náplň.
Nemajú žiadne straty, od rána do večera produkujú energiu.
Je toho oveľa viac....


Stačí vyplniť DOTAZNÍK
a môžeme sa podrobne o tom porozprávať.


Solárny kolektor SCHENER RS10


 


Vákuový trubicový kolektor typu „Heat Pipe“ s obmedzovačom teplotyPoužitie

Kolektory SCHENER RS10 slúžia k realizácii všetkých typov solárnych aplikácií od systémov na ohrev teplej vody, komplexné kombinované systémy s ohrevom TV, nízko-teplotným kúrením a temperovaním bazénov, až po rozsiahle technologické systémy. Kolektor je možné montovať na šikmé, ploché strechy, na fasády ako aj na voľne stojace konštrukcie.Vyznačujú sa :

Vysoká odolnosť proti krupobitiu použitím špeciálneho skla a hrúbky

Vysoká účinnosť použitím anti-reflexnej nano vrstvy na obidvoch stranách skla

Patentovaný systém spoja kov-sklo

Teplota na kondenzére – konci tepelnej rúrky („Heat Pipe“) je obmedzená na nastavenú teplotu 160°C

Trubica je konštruovaná na minimálnu životnosť 20 rokov

Trubica pracuje od sklonu 15° bez akejkoľvek straty výkonu
Trubica je vyrábaná v Nemecku s kvalitou "Made in Germany"

Obmedzovač teploty:

Použitím špeciálnej teplo-prenosnej kvapaliny a pracovných podmienok vo vnútri „Heat Pipe“ bolo docielené zámerné obmedzenie teploty kondenzéra na max. 160°C. Toto obmedzenie má výrazný vplyv na obmedzenie degradácie použitých materiálov kolektora, napr. nemrznúcich zmesí, tesnení, atď počas stagnácie kolektora.
Technické údaje:
Spojovacie rozmery pre 1 kolektor  (š x d) 880 x 2294 mm
Objem kvapaliny v zberači 0,55 L
Váha kolektora  29,6 kg
Hrubá plocha  1,945 m 2
Absorbčná plocha  0,915 m 2
Nominálny výstup Wpeak (1000W/m 2 ) 704 W
Absorbčná vrstva TiNOx
Max. prevádzkový tlak  0,6 MPa
Stagnačná teplota -obmedzená    169,5°C
Pripojovacie vývody  Cu Ø22
Doporučený prietok  30 - 120L/hod
Minimálny sklon kolektora  15°
Materiál krytu Hliníková zliatina
Izolácia Minerálna vlna, 50mm
Minimálny   ročný   energetický zisk   z   1m 2     plochy   kolektora podľa RAL UZ 73 525 kWh/m 2  rok
Optická účinnosť 77,00%

Popis kolektora
  Najpoužívanejší  typ kolektora . Najlepší pomer - cena / kvalita  a návratnosť.
Heliostar H202
Plochý kolektor   TS 300
vývodmi určený na vertikálnu montáž
v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom.
Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine,v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo.
Lamely absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou obopínajú meander z medenej rúrky. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov.
             

Technické údaje kolektora TS 300
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.76 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody - rúrkové, Ø 18 mm
- prírubové, Ø 26 mm
Tepelná izolácia minerálna plsť
Celkový kvapalinový obsah 1.30 l
Celková hmotnosť 36,5 kg
Konverzná vrstva vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.16
Optická účinnosť 80 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25oC 178 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny
600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu,
 výška vane70 mm
Energetický zisk* 700 - 930 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.
Popis kolektora    Väčšinou sa používa na výškových budovách, kde sa nehodí kvôli
                         umiestneniu TS300,dá sa použiť do samoťažných systémov,
                         na balkóny a všade tam, kde umiestnenie horizontálneho kolektoru viac vyhovuje.

Heliostar H330
Plochý kolektor   TS 330
vývodmi určený na horizontálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Absorbér zostavený z lisovaných profilov (H320) z hliníkovej zliatiny, alebo z vysokoťažného hliníkového plechu (H330) s vysokoselektívnou konverznou vrstvou má zavalcovaný meander z medenej rúrky.  Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 5 kusov.

Technické údaje kolektora TS 330
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.77 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody - rúrkové, Ø 18 mm
- prírubové, Ø 26 mm
Tepelná izolácia minerálna plsť
Celkový kvapalinový obsah 1.60 l
Celková hmotnosť 39 kg
Konverzná vrstva vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.17
Optická účinnosť 80 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25 oC 178 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny
600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Energetický zisk* 700 - 930 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.
Popis kolektora                 Vhodný hlavne na prípravu vyššej teploty vody pre technické využitie.
Heliostar H400 V
thermo|solar s.r.o. predstavuje nový typ vysokovýkonného plochého slnečného kolektora s vákuovou izoláciou TS 400. Vaňa kolektora je vylisovaná z plechu korózne odolnej hliníko-horčíkovej zlatiny. Spájanie rýchlospojkami vylučuje použitie letovania, skrutkovania a iných pracných štandardných technológií montáže potrubí. Integrácia zberných rúr v kolektoroch využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž.
        thermo|solar s.r.o. ako prvý a zatiaľ jediný výrobca plochých kolektorov na svete využíva výhody vákuovej izolácie. To zaručuje ich mimoriadne dlhú životnosť, ktorá je dvojnásobkom životnosti kolektorov s nevákuovou izoláciou. Priemerný ročný energetický zisk HELIOSTAR® H400 V je približne o 20 až 30 % vyšší ako u porovnávateľného nevákuového plochého kolektora.

Výhody tohto typu kolektora:
 • Vákuum v kolektore:
  - vylučuje možnosť koróznej degradácie vysokoselektívnej konverznej vrstvy absorbéra
  - zaisťuje vysokú energetickú účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách a malej intenzite slnečného žiarenia

 • Konštrukcia zaisťuje:
  - konštantný výkon počas mimoriadne dlhej životnosti
  - vylučuje možnosť zaprášenia a orosenia vnútorného priestoru kolektora

 • Zabudované prívodné a zberné potrubie:
  - znižuje tepelné straty vplyvom vákuovej izolácie

 • Rýchlospojky pre kvapalinové a vákuové potrubie:
  - zjednodušujú a urýchľujú montáž
  - zaručujú tesnosť spojov počas celej životnosti kolektorov

 • Konštrukčné diely kolektora:
  - sú z materiálov s vysokou odolnosťou voči korózii, vyšším teplotám a ultrafialovému žiareniu

 • Kvalita:
  - potvrdená renomovanými európskymi skúšobňami

 • Patentová ochrana:
  - zaistená vo všetkých priemyselne významných štátoch sveta

 • Energia a ekológia:
  - vyrába teplo takmer bez potreby ďalšej energie
  - energia spotrebovaná na výrobu kolektora sa vráti za necelé dva roky (tzv. energetická návratnosť)

                        

Technické údaje kolektora TS400
Pôdorysná plocha 2.03 mm2
Absorpčná plocha 1.76 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody prírubové, Ø 40 mm
Tepelná izolácia vákuum < 100 Pa
Celkový kvapalinový obsah 1.30 l
Celková hmotnosť 48 kg
Konverzná vrstva vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.16
Optická účinnosť 81 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m a teplote okolia 25oC 219 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny
600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Energetický zisk* 800 - 1200 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.
Popis kolektora 
Heliostar H202
Plochý kolektor   TS 310
vývodmi určený na vertikálnu montáž
v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom.
Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine,v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo.
Lamely absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou obopínajú meander z medenej rúrky. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov.
              

Technické údaje kolektora TS 310
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.76 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody - rúrkové, Ø 18 mm
- prírubové, Ø 26 mm
Tepelná izolácia minerálna plsť
Celkový kvapalinový obsah 1.30 l
Celková hmotnosť 36,5 kg
Konverzná vrstva vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.16
Optická účinnosť 80 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25oC 178 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny
600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu,
výška vane 90 mm
Energetický zisk* 700 - 930 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.