ENERGIA ZO S LNKA

DOTÁCIE NA FOTOVOLTAIKU, FOTOVOLTICKÉ PANELY A
SOLÁRNE SYSTÉMY

Neváhajte a kontaktujte nás!

Dlho sa na podporu solárnych a fotovoltaických (fotovoltických) systémov čakalo. Na stránke Zelená domácnostiam sa dočítate aktuálne podmienky. Pripravili sme pre Vás riešenie , ktoré využíva Váš súčasný bojler, ak je elektrický, bez potreby akýchkoľvek zmien a zásahov.
Naša firma 17.1.2014 ako jedna z prvých získala akreditáciu na motáž solárnych systémov.
Príspevok na podporu malého zariadenia využívajúceho OZE je pomerne štedrý, môže predstavovať až 50% z ceny solárneho a fotovoltaického (fotovoltického) systému,vrátane montáže. Využite aj Vy túto jedinečnú podporu a nechajte si namontovať slnečné kolektory, malú elektráreň na pokrytie vlastnej spotreby elektrickej energie alebo ohrev teplej úžitkovej vody u nás.

kontakt

Fotovoltické panely


fotovoltika fotovoltaika
 • Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW

 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

 • Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti

 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu

 • Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia

 • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny

 • Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW.


SADZBY PRE RODINNÉ DOMY

Príspevok od 500 € do 4025 €SADZBY PRE BYTOVÉ DOMY

Príspevok do 575 € na jeden byt


Slnečné kolektory


fotovoltika fotovoltaika
 • Podporované môžu byť zariadenia na zabezpečenie ohrevu vody a podporu vykurovania

 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu

 • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny


SADZBY PRE RODINNÉ DOMY

Príspevok od 500 € do 2300 €SADZBY PRE BYTOVÉ DOMY

Príspevok do 575 € na jeden byt


Vyplňte dotazník a s poskytnutím podpory Vám radi pomôžeme.

© 2004-2024 EZOS