ENERGIA ZO S LNKA

Zariadenie je vyvíjané prioritne pre optimalizáciu návrhu On-Grid a hybridných fotovoltaických (fotovoltických) systémov, z dôvodu návrhu systému na mieru, presne pre Vás. Prehľad celodennej aj dlhodobej spotreby elektrickej energie je nevyhnutný pre optimálny návrh. Táto služba bude pre našich zákazníkov bezplatná v rámci realizovaného projektu.
Zariadenie je určené pre všetkých, ktorý chcú mať prehľad o celodennej aj dlhodobej spotreby elektrickej energie v domácnosti / na sledovanom úseku.


Monitoring spotreby elektrickej energie ponúka:

 • monitorovanie aktuálnej spotreby na 3 fázach ( L1, L2, L3 ),
 • monitorovanie celkovej spotreby,
 • prehľad o spotrebe počas celého dňa,
 • optimalizácia spotreby,
 • zobrazenie v prehľadných grafoch,
 • pripojenie pomocou WLAN,
 • možnosť sledovania odkiaľkoľvek,
 • lacné riešenie.

Pre koho je zariadenie určené:

 • pre nových zákazníkov so záujmom o On-Grid, Hybridný FV systém,
 • pre ľudí a spoločnosti so záujmom o monitoring vlastnej spotreby elektrickej energie,
 • pre optimalizáciu spotreby elektrickej energie.

Zariadenie EMT predstavuje meracie zariadenie, ktoré meria spotrebu elektrickej energie na 3 fázach jednotlivo. Hlavnou úlohou zariadenia je zaznamenávať a odosielať údaje o spotrebe na server prostredníctvom pripojenia na internet, plne automatické riadenie prevádzky a dátová komunikácia. Zariadenie môže byť použité v zapojení merania 1 až 3 fáz, respektíve merania 1 až 3 samostatných zariadení.
EMT
Zariadenie ukladá celkovú dennú spotrebu počas týždňa a celkovú spotrebu meraného úseku. Po pripojení na internet odosiela namerané údaje na server, kde sú zobrazené v prehľadných grafoch a je ich možné stiahnuť.
Základné parametre rozsahu merania:
parametre_EMT
K zariadeniu je možné pripojiť 3 meracie snímače (meracie transformátory). Cez meracie transformátory sa prevlečú jednotlivé izolované fázové vodiče meranej oblasti. Najčastejšia oblasť montáže meracích transformátorov je v bytovom rozvádzači za hlavným ističom. Ďalšie možné aplikácie sú na akýchkoľvek úsekoch elektroinštalácie (rozvodu elektrickej energie), kde chcete vykonať monitoring.

V prehľadných grafoch je možné sledovať:

 • aktuálnú celkovú spotrebu [W],
 • aktuálnú spotrebu na fázach L1, L2, L3 [W],
 • celkovú dennú spotrebu [W],
 • historickú spotrebu [kW].

Súčasť balenia:

 • zariadenie EMT,
 • snímače (meracie transformátory) 3 ks,
 • napájací zdroj.

Zariadenie EMI je určené na meranie celkovej aktuálnej spotreby elektrickej energie na celej prípojke (v celej domácnosti / objekte). Zariadenie ukladá celkovú dennú a celkovú spotrebu. Po pripojení na internet odosiela namerané údaje na server, kde sú zobrazené v prehľadných grafoch a je ich možné stiahnuť.
EMI

Základné parametre rozsahu merania:
parametre_EMI
Na zariadení je vstup pre pripojenie snímača, ktorý sníma prichádzajúce pulzy. Tieto pulzy môžu byť snímané buď z príložného fotosnímača alebo z pulzného výstupu elektromeru (v prípade možnosti odblombovať elektromer a pripojiť snímač, treba požiadať o prípojný kábel k zariadeniu určený na túto aplikáciu. Zariadenie je určené pre zjednodušenú montáž, ktorú môžu realizovať aj laici.

V prehľadných grafoch je možné sledovať:

 • aktuálnú spotrebu [W],
 • dennú spotrebu [W],
 • historickú spotrebu [kW].

Súčasť balenia:

 • zariadenie EMI,
 • merací snímač / pripojovací kábel,
 • fixačná páska na snímač,
 • napájací zdroj.

Príklad vzorového zariadenia monitorovania spotreby elektrickej energie EMT

Zariadenie monitoruje merané veličiny v reálnom čase. Na prvom grafe je zobrazený aktuálny výkon súčtu fáz L1+L2+L3 v reálnom čase vo wattoch.
aktualna_spotreba_EMT
Zobrazenie dennej spotreby elektrickej energie v reálnom čase vo wattoch
Denna_spotreba_EMT
Zobrazenie historickej spotreby zapísanej v dennom intervale v kilowattoch
historicka_spotreba_EMT
Zobrazenie aktuálneho výkonu na fáze L1 v reálnom čase vo wattoch
aktualna_spotreba_L1_EMT
Zobrazenie aktuálneho výkonu na fáze L2 v reálnom čase vo wattoch
aktualna_spotreba_L2_EMT
Zobrazenie aktuálneho výkonu na fáze L3 v reálnom čase vo wattoch
aktualna_spotreba_L3_EMT

Príklad vzorového zariadenia monitorovania spotreby elektrickej energie EMI

Zariadenie monitoruje merané veličiny v reálnom čase. Na prvom grafe je zobrazený aktuálny výkon súčtu fáz L1+L2+L3 v reálnom čase vo wattoch.
aktualna_spotreba_EMI
Zobrazenie dennej spotreby elektrickej energie v reálnom čase vo wattoch
Denna_spotreba_EMI.png
Zobrazenie historickej spotreby zapísanej v dennom intervale v kilowattoch
aktualna_spotreba_L3_EMT

Fotovoltaický (fotovoltický) systém Vám navrhneme na mieru, presne podľa Vašich požiadaviek. Máme bohaté 18 ročné skúsenosti a už viac než 220 zrealizovaných projektov. Po skontaktovaní nás, či už formou vyplneného dotazníka, mailom alebo telefonicky, Vás radi navštívime a navrhneme spolu s Vami to najlepšie riešenie práve pre Vás.

© 2004-2022 EZOS